Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhờ sự Thành thật và Đáng tin khi giao dịch với chúng tôi

10tradefxCapitalFX, hoạt động dưới sự điều chỉnh của các quy định và luật pháp quốc tế nghiêm ngặt, có cam kết bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Khi giao dịch với 10tradefxCapitalFX, Quý vị được bảo vệ tuyệt đối bởi các biện pháp an toàn tài chính đáng tin cậy của chúng tôi.

01.

TÁCH BIỆT CÁC QUỸ
CỦA KHÁCH HÀNG

Các Quỹ của khách hàng (bao gồm cả lợi nhuận chưa ghi nhận) được lưu giữ trong các tài khoản khách hàng được bảo mật cao và tách biệt tại các ngân hàng được xếp hạng AA sử dụng mức bảo an nghiêm ngặt nhất. Điều này giúp đảm bảo rằng khách hàng luôn có thể sử dụng Quỹ của mình và số tiền này không thể bị chúng tôi thao túng vì bất kỳ lý do gì.

02.

MÔI TRƯỜNG BẢO
MẬT SSL

Để bảo mật tối ưu, công nghệ giao dịch của chúng tôi được mã hóa hoàn toàn bằng SSL (Lớp cổng bảo mật) – đây là một thông lệ bảo mật thiết yếu giúp hỗ trợ bảo vệ hoàn toàn trước mọi hoạt động gian lận. Trên hết, tất cả các giao dịch và thông tin cá nhân của khách hàng của chúng tôi được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt.

03.

HỆ THỐNG QUẢN
LÝ RỦI RO

Do giao dịch sử dụng margin có mức độ rủi ro cao, chúng tôi cung cấp một hệ thống quản lý rủi ro tự động để đảm bảo số dư tài khoản của khách hàng sẽ không bao giờ bị âm. Biện pháp phòng ngừa này giúp bảo vệ khách hàng của 10tradefxCapitalFX khi giao dịch trong thị trường biến động.

XEM THÊM
Điều kiện giao dịch

Chúng tôi tự hào cung cấp các điều kiện giao dịch tốt nhất có thể trong ngành

ĐỌC THÊM

Phạm vi thị trường

Đầu tư vào các thị trường tài chính được giao dịch nhiều nhất như FX, Năng lượng, Kỳ hạn và CFD cổ phiếu.

ĐỌC THÊM

NỀN TẢNG GIAO DỊCH

Giao dịch với MetaTrader 4, nền tảng hiện đại nhất cho PC, Web và Mobile

ĐỌC THÊM