Học viện TenTrade

Môi trường đào tạo giao dịch và cung cấp kiến thức cho bước chân của bạn.

Đến với TenAcademy, nơi chuyên đào tạo FX tại nhà của chúng tôi, bạn sẽ được củng cố vị thế của mình với sự trợ giúp từ web, bài báo, khóa học phù hợp với bản thân, hội thảo, video, podcast, đồ họa thông tin, huấn luyện trực tiếp và các tài liệu giáo dục khác được chuẩn bị và cung cấp từ đội ngũ các nhà phân tích tài chính, các nhà giao dịch chuyên nghiệp và các học giả của chúng tôi.

Gain immediate access to our interactive educational dashboard.

Hoặc bạn chỉ cần nắm bắt những kiến thức cơ bản về đầu tư và phân tích kỹ thuật, có được kiến thức về cách bắt đầu quản lý danh mục đầu tư của mình và cuối cùng là học cách giảm thiểu rủi ro và đưa ra quyết định thông minh.

Đến với TenTrade, các thông tin sẽ luôn nằm trong tầm tay bạn.

Kiến thức giao dịch trong tầm tay của bạn

Nhận quyền truy cập ngay lập tức vào các khóa học giáo dục, video, hội thảo và còn nhiều hơn thế nữa để bạn hoàn thành khóa học phù hợp với khả năng của bản thân.

Được tài trợ bởi Hiệp hội Thương mại & Đầu tư Luân Đôn

TenAcademy’s knowledge library has been Accredited by Training Partner of ATI.

Cơ hội nhận Giấy Chứng nhận

Giúp bạn giao dịch đạt được hiệu quả cao bằng cách nhận Giấy Chứng nhận Nhà chiến lược giao dịch, Giấy Chứng nhận Nhà chiến lược phòng ngừa rủi ro hoặc Chuyên gia giao dịch mẫu hình học với sự trợ giúp của TenAcademy.

Ten Trade

FREE
VIEW