Tùy chọn Tiền nạp tối thiểu Tiền rút tối thiểu Thời gian nạp tiền Thời gian rút tiền Phí nạp tiền Phí rút tiền
Chuyển Khoản Ngân Hàng 200 100 Lên đến 3 ngày lên đến 24 giờ từ khi yêu cầu không Phí ngân hàng
Neteller 200 100 Ngay lập tức lên đến 24 giờ từ khi yêu cầu không
Skrill 200 100 Ngay lập tức lên đến 24 giờ từ khi yêu cầu không 1%
Nganluong 200 100 Ngay lập tức lên đến 24 giờ từ khi yêu cầu không 2%
4Cash 200 100 Ngay lập tức lên đến 24 giờ từ khi yêu cầu không 2%