Chính trực và Tin cậy Được thực hiện đơn giản khi giao dịch với chúng tôi

10TradeFX, operating under strict international regulations and laws, has the commitment to safeguard client’s interest. When trading with 10TradeFX, you’re fully protected by our robust financial safety measurements.

01.

SỰ TÁCH BIỆT
TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG

Tiền của Khách hàng (bao gồm cả lợi nhuận chưa thực nhận) được giữ trong các tài khoản ủy thác tiền tách biệt với các ngân hàng được xếp hạng AA đang sử dụng mức độ bảo vệ cao nhất. Điều này đảm bảo rằng tiền của khách hàng luôn có sẵn khi cần và không bị chúng tôi thao túng vì bất kỳ lý do gì.

02.

BẢO MẬT SSL
MÔI TRƯỜNG

Để bảo mật tối ưu, công nghệ giao dịch của chúng tôi được mã hóa hoàn toàn bằng SSL (Lớp cổng bảo mật), một phương pháp bảo mật thiết yếu cho phép bảo vệ hoàn toàn chống lại bất kỳ hoạt động gian lận nào. Trên hết, tất cả các giao dịch và thông tin cá nhân của khách hàng của chúng tôi được bảo vệ rất cao.

03.

QUẢN LÝ RỦI RO
HỆ THỐNG

Vì giao dịch ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, chúng tôi cung cấp hệ thống quản lý rủi ro tự động để đảm bảo rằng số dư tài khoản của khách hàng sẽ không bao giờ bị âm. Biện pháp phòng ngừa này bảo vệ khách hàng của chúng tôi khi giao dịch với thị trường biến động.

Xem thêm
Điều kiện giao dịch

Chúng tôi tự hào về việc cung cấp các điều kiện giao dịch tốt nhất có thể có trong ngành

Đọc thêm

Phạm vi Thị trường

Đầu tư vào các thị trường tài chính được giao dịch nhiều nhất bao gồm FX, Năng lượng, Hợp đồng tương lai và Chứng khoán CFD

Đọc thêm

Nền tảng giao dịch

Giao dịch mạnh mẽ với MetaTrader 4, nền tảng tiên tiến nhất cho PC, Web và Di động

Đọc thêm

Ten Trade

FREE
VIEW