BẠC VÀNG BẠCH KIM
Tùy Chọn Tiền Tệ Cơ Sở USD EUR GBP USD EUR GBP USD EUR GBP
Kích thước hợp đồng 1 lot 1 lot 1 lot
Đòn bẩy

Lên đến 1:30

Lên đến 1:30

Lên đến 1:30

Mô hình thực hiện STP STP STP
Hoa hồng 0 0 0
Số lệnh mở / chờ tối đa cho mỗi khách hàng 100 lệnh 100 lệnh 200 lệnh
Khối lượng giao dịch tối thiểu 0.1 0.1 0.1
Giới hạn lot cho mỗi vé 100 lot 100 lot 100 lot
Bảo hiểm rủi ro Cho phép Cho phép Cho phép
Tài khoản hồi giáo Không bắt buộc Không bắt buộc Không bắt buộc
Tiền nạp tối thiểu 200 1,000 5,000

Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các Công Cụ Ngoại Hối và Hợp Đồng Chênh Lệch có thể gây ra rủi ro cao và có thể dẫn đến mất tất cả vốn đầu tư của bạn.