10TradeFX hiểu các Đại Lý Bị Ràng Buộc.

Đại Lý Bị Ràng Buộc là những người hoặc công ty được thành lập ở một nước thành viên châu Âu, hành động dưới trách nhiệm toàn bộ và vô điều kiện của một Công Ty Đầu Tư duy nhất của một quốc gia thành viên, thay mặt họ hoạt động, đẩy mạnh các dịch vụ đầu tư và/hoặc phụ trợ, thu hút khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng, nhận và chuyển những yêu cầu của khách hàng liên quan tới các dịch vụ đầu tư hoặc công cụ tài chính, bán các công cụ tài chính và/hoặc tư vấn cho khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng về các công cụ hoặc dịch vụ tài chính này.

Công ty không phải là một đại lý bị ràng buộc.

Là một đại lý bị ràng buộc của 10TradeFX, bạn sẽ không chỉ có cơ hội tăng khả năng sinh lời so với các nhà môi giới nào khác mà còn thu hút và giữ chân khách hàng.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc tuân thủ các quy định của 10TradeFX là hiển nhiên. Do đó, điều quan trọng là các đối tác / đại lý ràng buộc của chúng tôi có chung quan điểm với chúng tôi và tuân thủ các quy định này.

Nếu bạn mong muốn trở thành đại lý ràng buộc của 10TradeFX và bạn đã đăng ký hoặc có ý định đăng ký với tư cách là một Đại lý bị ràng buộc trong sổ đăng ký của một Nước Thành Viên khác hoặc Nước thành viên của CIF, vui lòng điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay.