Để giúp bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi đã phát triển Tài Liệu Thông Tin Cho Nhà Đầu Tư Chính cho từng sản phẩm đầu tư mà chúng tôi cung cấp như cặp tiền tệ OTC, Hợp đồng chênh lệch chỉ số, và Hợp đồng chênh lệch kim loại. Mỗi tài liệu chứa những thông tin như sau:

  • Sản phẩm này là gì?
  • Các rủi ro và những gì tôi được nhận lại?
  • Điều gì xảy ra nếu người môi giới không thể thanh toán?
  • Chi phí bao nhiêu?
  • Tôi nên giữ nó bao lâu và liệu tôi có thể rút tiền ra sớm không?
  • Tôi có thể hiếu nại bằng cách nào?
  • Các thông tin liên quan khác