10TradeFX rozumie potrzeby swoich przedstawicieli powiązanych.

Przedstawiciele powiązani to osoby lub firmy prowadzące działalność w Unii Europejskiej, pod pełną i bezwarunkową odpowiedzialnością tylko jednej firmy inwestycyjnej państwa członkowskiego, w imieniu którego działa, promuje inwestycje lub usługi dodatkowe, pozyskuje klientów lub potencjalnych klientów, odbiera i przekazuje zamówienia klientów w odniesieniu do usług inwestycyjnych lub instrumentów finansowych, pozycjonuje instrumenty finansowe i / lub udziela porad klientom lub potencjalnym klientom w odniesieniu do tych instrumentów finansowych lub usług.

Firma nie jest agentem powiązanym.

Jako Przedstawiciel powiązany 10TradeFX nie tylko zwiększysz swoją rentowność w porównaniu z każdym innym brokerem, ale również poprawisz wydajność pozyskiwania i utrzymania Twoich klientów.

Należy jednak pamiętać że 10TradeFX postępuje zgodnie z regulacjami, dlatego bardzo ważne dla nas jest, aby nasi współpracownicy / partnerzy mieli taki sam pogląd i przestrzegali ustalonych regulacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany byciem Przedstawicielem Powiązanym 10TradeFX i jesteś zarejestrowany lub zamierzasz zarejestrować się jako Przedstawiciel Powiązany w publicznym rejestrze innego Państwa Członkowskiego lub Państwa Członkowskiego CIF, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.