W celu lepszego zrozumienia naszych produktów, opracowaliśmy dokument zawierający klluczowe informacje dla inwestorów dla każdego oferowanego przez nas produktu inwestycyjnego.Mogą to być (pary walutowe OTC), (indeksy CFD) i (metale CFD). Każdy dokument zawiera informacje takie jak:

  • Czym jest ten produkt ?
  • Jakie istnieje ryzyko oraz zwrot z inwestycjii ?
  • Co stanie się w przypadku jeśli broker nie będzie wypłacalny ?
  • Jakie są koszty ?
  • Jak długo środki powinny być trzymane na koncie i czy moge je wypłacić wcześniej ?
  • Jak mogę złożyć reklamacje ?
  • Inne istotne informacje