Τι είναι η μόχλευση;
Leverage enables traders to manage big position sizes with little investment.

10TradeFX allows you to set your own trading limits with the freedom to choose leverage ratio from 1:1 to 1:500, depending on your trading goals and exposure needed.

Στις συναλλαγές Forex, οι κινήσεις των τιμών μετριούνται πάντα σε pips, που είναι η μικρότερη μετατροπή στην ισοτιμία του νομίσματος, που βρίσκεται στο δεύτερο έως τέταρτο κλάσμα της ισοτιμίας ανάλογα με το νομισματικό μέσο.

Όταν, για παράδειγμα, ένα ζεύγος νομισμάτων όπως το USD/CAD έχει αυξημένο ποσοστό από 1,3450 σε 1,3550, τότε υπάρχει μια κίνηση των τιμών κατά 100 pips.

Εάν ένας επενδυτής επιδιώκει να συναλλάσσεται με μεγάλα ποσά, όπως $30.000, ενώ έχει κίνηση 100 pips, μπορεί πραγματικά να αποκομίσει καλά κέρδη χρησιμοποιώντας υψηλή αναλογία μόχλευσης για να αποκτήσει έκθεση.

Margin1 1
Τι είναι το περιθώριο κέρδους;
Το περιθώριο είναι το ελάχιστο ποσό που κατέχει ο χρηματιστής κατά την τοποθέτηση μιας εντολής διαπραγμάτευσης.

Η έννοια του περιθωρίου κέρδους συγχέεται κατά καιρούς με το κόστος που οφείλει ένας έμπορος στον χρηματιστή.

Ωστόσο, στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα ελάχιστο ποσό που τηρείται από τον χρηματιστή κατά την τοποθέτηση μιας εντολής διαπραγμάτευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού συναλλαγών είναι επαρκές για το μέγεθος της θέσης που ανοίγεται. Το επίπεδο του περιθωρίου που απαιτείται εξαρτάται πάντα από το μέγεθος της θέσης και το μέσο που διαπραγματεύεται.

Δείτε επίσης

1

Είμαστε υπερήφανοι για την παροχή των καλύτερων δυνατών εμπορικών συνθηκών που υπάρχουν στον κλάδο.

Read more

2

Επενδύστε στις πιο εμπορεύσιμες χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των FX, των Ενεργειών, των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και των CFDs μετοχών.

Read more

3

Ισχυρή διαπραγμάτευση με το MetaTrader 5, την πιο προηγμένη πλατφόρμα για PC, Web και Mobile

Εγγραφείτε