Ακεραιότητα και εμπιστοσύνη απλά, όταν συναλλάσσεστε μαζί μας

10TradeFX, operating under strict international regulations and laws, has the commitment to safeguard client’s interest. When trading with 10TradeFX, you’re fully protected by our robust financial safety measurements.

01.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τα κεφάλαια των πελατών (συμπεριλαμβανομένων των μη πραγματοποιηθέντων κερδών) τηρούνται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς εμπιστοσύνης πελατών σε τράπεζες με διαβάθμιση ΑΑ, οι οποίες χρησιμοποιούν το υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Αυτό εγγυάται ότι τα κεφάλαια των πελατών είναι διαθέσιμα γι' αυτούς ανά πάσα στιγμή και δεν μπορούν να χειραγωγηθούν από εμάς για οποιονδήποτε λόγο.

02.

SSL SECURE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Για βέλτιστη ασφάλεια, η τεχνολογία συναλλαγών μας είναι πλήρως κρυπτογραφημένη με SSL (Secure Sockets Layer), μια βασική πρακτική ασφαλείας που παρέχει πλήρη προστασία από τυχόν δόλιες δραστηριότητες. Επιπλέον, όλες οι συναλλαγές και οι προσωπικές πληροφορίες των πελατών μας είναι ιδιαίτερα προστατευμένες.

03.

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΙΝΔΎΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ

Δεδομένου ότι η διαπραγμάτευση με περιθώριο συνεπάγεται υψηλό επίπεδο κινδύνου, παρέχουμε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης κινδύνου για να διασφαλίσουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών των πελατών δεν θα γίνουν ποτέ αρνητικά. Αυτή η προφύλαξη προστατεύει τον πελάτη μας κατά τη διαπραγμάτευση με έκθεση σε ασταθείς αγορές.

Δείτε επίσης
Συναλλαγματικές προϋποθέσεις

Είμαστε υπερήφανοι για την παροχή των καλύτερων δυνατών εμπορικών συνθηκών που υπάρχουν στον κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα

Εύρος αγορών

Επενδύστε στις πιο εμπορεύσιμες χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των FX, των Ενεργειών, των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και των CFDs μετοχών.

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμες

Ισχυρή διαπραγμάτευση με το MetaTrader 4, την πιο προηγμένη πλατφόρμα για PC, Web και Mobile

Διαβάστε περισσότερα