Ακεραιότητα και εμπιστοσύνη απλά, όταν συναλλάσσεστε μαζί μας

10TradeFX, operating under strict international regulations and laws, has the commitment to safeguard client’s interest. When trading with 10TradeFX, you’re fully protected by our robust financial safety measurements.

01.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Client Funds (including unrealized profits) are held in separate client money trust accounts with AA graded banks using the highest level of protection. This guarantees that clients’ funds are available for them at all times, and cannot be manipulated by us for any reason.

02.

SSL SECURE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Για βέλτιστη ασφάλεια, η τεχνολογία συναλλαγών μας είναι πλήρως κρυπτογραφημένη με SSL (Secure Sockets Layer), μια βασική πρακτική ασφαλείας που παρέχει πλήρη προστασία από τυχόν δόλιες δραστηριότητες. Επιπλέον, όλες οι συναλλαγές και οι προσωπικές πληροφορίες των πελατών μας είναι ιδιαίτερα προστατευμένες.

03.

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΙΝΔΎΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ

Δεδομένου ότι η διαπραγμάτευση με περιθώριο συνεπάγεται υψηλό επίπεδο κινδύνου, παρέχουμε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης κινδύνου για να διασφαλίσουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών των πελατών δεν θα γίνουν ποτέ αρνητικά. Αυτή η προφύλαξη προστατεύει τον πελάτη μας κατά τη διαπραγμάτευση με έκθεση σε ασταθείς αγορές.

Δείτε επίσης

1

Είμαστε υπερήφανοι για την παροχή των καλύτερων δυνατών εμπορικών συνθηκών που υπάρχουν στον κλάδο.

Εγγραφείτε

2

Επενδύστε στις πιο εμπορεύσιμες χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των FX, των Ενεργειών, των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και των CFDs μετοχών.

Εγγραφείτε

3

Ισχυρή διαπραγμάτευση με το MetaTrader 4, την πιο προηγμένη πλατφόρμα για PC, Web και Mobile

Εγγραφείτε